warning: Parameter 2 to gmap_gmap() expected to be a reference, value given in /includes/module.inc on line 483.

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Modernizacja Roku 2007 w kategorii Zabytek za zrealizowanie projektu "Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie". Nagrodę w XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2007" odebrał Dyrektor Muzeum Maciej Kluss, 28 sierpnia 2008 r., w Zamku Królewskim w Warszawie.

 • Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne 2007 roku. Muzeum Zamkowe w Pszczynie otrzymało pierwszą nagrodę w kategorii dokonań konserwatorskich za realizację projektu „Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie”. Wręczenie nagród odbyło się 19 maja 2008 r. w Sali Lustrzanej Muzeum.

 • Polska Pięknieje - 7 Cudów Unijnych Funduszy, maj 2008r. Nominacja do nagrody głównej w kategorii ZABYTEK za realizację współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu "Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie" (Nr 701200-55).

 • Nagroda "Orli Laur" 2006 r. Na posiedzeniu z dnia 9 czerwca 2006 r. Kapituła złożona z Konsulów akredytowanych w Polsce południowej pod przewodnictwem Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej Leonida Rodionowa przyznała Muzeum Zamkowemu w Pszczynie nagrodę w kategorii Kultura za "dbałość o zachowanie i utrwalenie skarbów historii". Nagrody "Orli Laur" są formą wyróżnienia i uhonorowania firm, instytucji oraz osób, które swoją działalnością przyczyniły się w znaczący sposób do rozwoju współpracy międzynarodowej. "Orli Laur" ma także na celu promocję laureatów w kraju i za granicą.

 • Żubr Starosty Pszczyńskiego 2006 r. Statuetka przyznawana jest za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów, tworzenie i upowszechnianie kultury i sztuki. Ustanowienie statuetki jest jedną z form wpływających na kształtowanie zbiorowej wyobraźni wokół wartości kulturowych.

 • Złota Odznaka Honorowa "Za zasługi dla Województwa Śląskiego".

 • Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" przyznany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dyrektorowi Muzeum, Maciejowi Klussowi 12 IV 2006 r.

 • Certyfikat Rejestracji Systemu Zarządzania Jakością 2005 r. Muzeum Zamkowe w Pszczynie uzyskało Certyfikat NR: FS 501016BS EN ISO 9001:2000 w zakresie Obsługi ruchu turystycznego, konserwacji zabytków, działalności wydawniczej, imprez kulturalno-oświatowych oraz wypożyczania muzealiów i działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami.

 • Wydarzenie Muzealne Roku - Sybilla 2005 III nagroda w kategorii WYSTAWY HISTORYCZNE, BIOGRAFICZNE I LITERACKIE - Muzeum Zamkowe w Pszczynie - "Rekonstrukcja Apartamentu Cesarskiego w zachodnim skrzydle parteru Zamku Pszczyńskiego" Celem Konkursu jest uhonorowanie najciekawszych inicjatyw muzealnych, zarówno wystawienniczych i naukowych, jak i promocyjnych, oświatowych oraz organizacyjnych. Nagradzane są muzea, jednakże konkurs jest także najważniejszym forum promocji dla samych muzealników, autorów, twórców i realizatorów dokonań muzealnych.

 • Wydarzenie Muzealne Roku - Sybilla 2001 I nagroda w kategorii PUBLIKACJE - Muzeum Zamkowe w Pszczynie - Jan Kruczek, "Rusznikarstwo szkoły cieszyńskiej".

 • Nagroda im. Georga Philippa Telemanna przyznana przez władze miasta Magdeburga VIII 2001 r. Wyróżnienie przyznano za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o wybitnym kompozytorze. "Trudno znaleźć przykład porównywalnej europejskiej instytucji, która tak intensywnie pielęgnuje dorobek muzyczny Telemanna", odnotowano w korespondencji z Magdeburga.

 • Wpis do Państwowego Rejestru Muzeów 1998.

 • Nagroda Europa Nostra 1995 r. W 1995 r. Muzeum Zamkowe w Pszczynie nagrodzone zostało dyplomem honorowym i brązowym medalem "Za pieczołowite odtworzenie wnętrz zamku z ich wyposażeniem, oparte na wnikliwych historycznych badaniach, które przywróciły blask początku XX wieku". Europa Nostra to paneuropejska federacja skupiająca ponad 200 pozarządowych organizacji związanych z działalnością na rzecz dziedzictwa narodowego państw Europy. Federacja popierana jest przez wiele osobistości z poszczególnych państw i regionów Europy reprezentujących władzę na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, instytucje o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, świat biznesu oraz wielu indywidualnych członków. Od 1980 roku Europa Nostra przyznaje Dyplomy i Medale dla wybitnych projektów restauracyjnych o wymiarze europejskim oraz Medale Honorowe dla indywidualnych osób za ochronę i konserwację dziedzictwa narodowego. Celem Nagrody Europa Nostra jest promowanie dbałości o dziedzictwo narodowe oraz rozszerzenie współpracy w tym obszarze na poziom europejski.

 • Nagroda specjalna im. Juliusza Ligonia dla zespołu naukowego Muzeum za rozległy dorobek naukowy w dziedzinie muzealnictwa oraz działalność wydawniczą XII 1989 r.

 • Nagroda I stopnia Ministra Kultury i Sztuki w dziedzinie muzealnictwa i ochrony dóbr kultury dla dra Janusz Ziembińskiego za działalność naukowo-publicystyczną i osiągnięcia w rozwoju Muzeum w Pszczynie 22 VII 1989 r.

 • Nagroda II stopnia za wydawnictwo "Życie dworskie w Pszczynie 1765 - 1846" w konkursie na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne (ogłoszonym przez Generalnego Konserwatora Zabytków) 1985r.

 • Złota Odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Śląskiego 1984 r.

 • Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki za upowszechnianie kultury 1981 r.

 • List pochwalny Wojewody Katowickiego i dyplom honorowy Ministerstwa Kultury i Sztuki 1981 r.

 • List pochwalny Wojewody Katowickiego 1976 r.