warning: Parameter 2 to gmap_gmap() expected to be a reference, value given in /includes/module.inc on line 483.

Regulamin

Zasady zwiedzania Muzeum Zamkowego w Pszczynie w dni bezpłatne:

 1. Dniem bezpłatnym od 1 kwietnia do 31 października jest poniedziałek, a od 1 listopada do 31 marca wtorek; są to dni bez rezerwacji.
 2. Zwiedzanie wyłącznie dla turystów indywidualnych bez przewodnika.
 3. Dzienna liczba biletów ograniczona (kasa wydaje 10 biletów co 10 minut).
 4. Czynne są następujące ekspozycje:
  • Apartament cesarza Wilhelma II.
  • Komnaty I piętra za wyjątkiem Apartamentu Pana Domu i Salonu ks. Daisy.

Osoby uprawnione do nabycia biletu ulgowego, za okazaniem legitymacji:

 1. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich.
 2. Emeryci i renciści, a także inwalidzi i osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami - będącymi obywatelami polskimi.
 3. Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych działających w Polsce.
 4. Osoby odznaczone odznaką "Za opiekę nad zabytkami" lub odznaką honorową "Zasłużony Działacz Kultury".
 5. Osoby, legitymujące się międzynarodowymi imiennymi kartami ISIC (International Student Identity Card), ITIC (International Teacher Identity Card) oraz GO25 (International Youth Travel Card).

Osoby uprawnione do bezpłatnego wstępu do Muzeum, na podstawie stosownych dokumentów:

 1. Dzieci do lat 7.
 2. Członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS).
 3. Pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów.
 4. Osoby odznaczone Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" oraz osoby, które zostały wyróżnione tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej".

W trosce o bezpieczeństwo zbiorów prosimy o dostosowanie się do następujących ograniczeń:

 1. Ilość biletów sprzedawanych w ciągu jednego dnia może być ograniczana.
 2. Ze względów konserwatorskich oraz organizacyjnych trasa zwiedzania może być zmieniana.
 3. Dyżurny koordynator ma prawo odmówić wpuszczenia do Muzeum grup nie zgłoszonych.
 4. Nie mają prawa wstępu do Muzeum osoby nietrzeźwe.
 5. Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia w garderobie Muzeum dużych toreb, plecaków, parasoli, wózków dziecięcych itp.
 6. Na teren ekspozycji nie wolno wnosić i spożywać żywności, napojów oraz palić tytoniu.
 7. W Muzeum nie należy dotykać eksponatów, wchodzić za sznury, siadać na meblach i ślizgać się po posadzkach.
 8. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Muzeum.
 9. Zdjęcia i filmy amatorskie można wykonywać po uiszczeniu stosownej opłaty w Kasie Muzeum, podczas fotografowania niedozwolone jest stosowanie statywu oraz wykorzystywanie wszelkiego rodzaju sztucznych źródeł światła, wykonane zdjęcia są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku prywatnego, ich dalsze kopiowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób jest niedozwolone bez zgody Muzeum.
 10. Po Muzeum mogą oprowadzać jedynie uprawnieni przewodnicy (na podstawie ważnego certyfikatu).
 11. W Muzeum obowiązuje obuwie ochronne, wchodzenie na ekspozycję w butach na szpilkach jest zabronione.